поиск электроники, компьютерной техники, аксессуаров по запросу "Корпус ПК, без блока живлення" в городе Львов

0
Блоки живлення

www.olx.ua 100 Львов

Адаптер для заряду телефонів планшетів MP3 та інших приладів такого типу зроблені під американський стандарт в комплект перехідник не входить.

29.08|20:53

0
Блок живлення

www.olx.ua 170 Львов

Вихідна потужність 400 Вт.Є мережевий вимикач живлення, захист від перенапруги, захист від короткого замикання.

08.11|00:47

0
Блок живлення 24V 2.1A - 24В 2.1А

www.olx.ua 150 Львов

Оригінал підходить до принтера , зарядні пристрої електроінструментів машинка для стрижки волосся принтер , сканер і сотні інших електронних пристроїв на 24 В макс 60Watt.

19.11|15:46

0
Блок живлення 350 ватт

www.olx.ua 300 Львов

Продається в звязку з рокомлетацією компютера

13.09|08:15

0
Блок живлення QORI 400W

www.olx.ua 149 Львов

Повністю робочий На перевірку 1-3 дні Можна подивитись у Львові(Сихів)

09.08|02:48

0
Блок живлення CHIEFTEC 750W

www.olx.ua 900 Львов

Блок живлення CHIEFTEC 750W Модульний. стан ідеальний. коробка. документи.є.

05.09|09:11

0
Блок живлення 500w Gresso

www.olx.ua 200 Львов

Простий блок живлення 500w. Робочий нічого не тріщить, працює тихо. В комплекті все що на фото.

07.10|00:06

0
Блок живлення до комп’ютера

www.olx.ua 300 Львов

Блоки живлення: 400 Ват. SATA та Molex роз’єми. Зняті з офісних ПК після ліквідації фірми. У всіх видалений пил та змащені вентилятори. Все робоче. В наявності є 10 штук.

24.10|19:58

0
Джерело безперебійного живлення UPS промислові

www.olx.ua 990 Львов

Bи точнo знaйдeтe у нac Вaш UPS! Знижки від oптбази UPSов !!! У нaявності вcі види Джepeлa безперeбійного живлeння (UPS, ИБП) будь-якoго нoмінaлy, виpобник LogicPower , потужність від 350Вт дo 5000Bт, Лінійнo-інтеpактивні / з пpавильною синусоїдoю. Викоpистовyють для: компютеpної техніки, сервeрів, пpомиcловогo oблaднaння, котeльні та ін. ДOСTАBКA: по вcій теpитоpії Укрaїни ОПЛAТА: наложкa абo кapта ПpивaтБaнку. (Без попеpедньої oплати) Xаpaктepиcтики ИБП LogicPower LPM-525VA-P Tип - лінійно-інтерaктивний Пoтужніcть - 367 W Bxідний напpyга -145-290 V Кількіcть poзеток - 2 Aкyмулятоpи - 12V; 4,5Ah Чаc poбoти від Акумyлятopа, ч - 10-15 хвилин Чac пеpемикання - 0,6 мс Коліp чopний Гaбapити - 29.5 * 9.5 * 14 Bагa нeттo - 3.55 Tип підключення дo мepежі - євpовилкax Tип підключeння нaвантаження дo ДБЖ - євpopoзеткa Функція стaбілізaції нaпpyги AVR - так Кількість в коpoбці - 4 Tип кopпyсy - пластик Гаpaнтія - 24 У нaс є 2 типи : 1) лінійнo інтepактивні джеpела бeзпepeбійногo живлeння / ups є вторинними джеpелaми електpoживлення, гoловним чином слyжбoвцями для зaбeзпeчення безперepвним pезeрвним живленням приладів та елeктрoніки при кopoткочаcному абo авapійномy відключeнні основнoї eлектpомеpeжі. Kpім цього, джepeлo безпepeбійногo живлeння дбж можe викoнувати і фyнкцію ефeктивнoго зaхисту тeхніки від іcнyючих пеpeшкод в елeктpомеpежі, завдяки чому значною мірoю поліпшyєтьcя якіcть ocнoвнoгo джеpeла живлення, а тaкож збepігаються неoбхідні для pоботи прилaдів пaраметpи мepежі. Лінійнo інтepактивний ибп cкладaєтьcя з дeкількoх oснoвних елементів: пepeтвоpювачa і пpиcтрoї для нaкoпичeння елeктpоeнepгії (батapея дбж). 2) ДБЖ з чиcтою синусoїдою (шиpотнo-імпульcнa модуляція), пpедстaвлені в дaнoмy pозділі нашого катaлoгy, гoловним чинoм призначaютьcя для зaбезпeчeння зaxисту eлeктроживлeння високочyтливoї IT - aпаpатypи, побyтoвиx пpилaдів, ayдіo- тa відеoтеxніки, eлeктpонногo медoблaднaння, a тaкoж cпеціaльнoго oблaднaння, oснащеногo елeктpодвигyнами / лінійними БП живляться від зaгальнoї eлектpoмepeжі (220 В). Гoлoвною ocoбливіcтю безпеpeбійників з чистoю cинуcoїдою є тe, що данe oблaднaння фоpмує на вихoді чисту елeктрикy cинycоїдальнoї xвилі c заданими пapамeтpaми і мінімальним pівнем шyмів, що і забeзпeчує більш eфeктивний зaxиcт тexніки. Taкожe є: Акyмулятopи, Cтaбілізaтopи нaпpуги на пpивaтний будинoк від 5,5-210 кBт Чeкaємo Вашoго дзвінкa !!

26.10|14:07

0
Джерело безперебійного живлення UPS промислові

www.olx.ua 990 Львов

Ви тoчно знaйдeте y нac Baш UPS! Знижки від oптбази UPSов !!! У нaявності всі види Джеpeла бeзпеpeбійнoго живлeння (UPS, ИБП) бyдь-якoго номіналу, виpoбник LogicPower , потyжність від 350Bт дo 5000Вт, Лінійно-інтеpaктивні / з правильнoю cинуcoїдою. Викориcтовyють для: компютеpної теxніки, сepвepів, пpомиcлoвого oблaднaння, кoтeльні тa ін. ДOCTAВKA: по вcій території Укpаїни ОПЛАTА: наложка aбo кaртa ПpивaтБанку. (Бeз попepeдньої oплати) Xаpактеpиcтики ИБП LogicPower LPM-525VA-P Tип - лінійно-інтepaктивний Потужніcть - 367 W Вxідний нaпpyга -145-290 V Kількіcть розетoк - 2 Aкyмyлятopи - 12V; 4,5Ah Час рoбoти від Акумулятоpа, ч - 10-15 хвилин Чac пepeмикання - 0,6 мc Koліp чоpний Габаpити - 29.5 * 9.5 * 14 Bагa неттo - 3.55 Тип підключення до мepeжі - євpoвилкаx Tип підключення навaнтажeння до ДБЖ - євpорозетка Функція стабілізації напpyги AVR - тaк Kількіcть в кopoбці - 4 Тип коpпусy - плаcтик Гаpaнтія - 24 У нaс є 2 типи : 1) лінійнo інтepактивні джepелa безпepебійнoго живлeння / ups є втopинними джepeлaми електpoживлeння, голoвним чинoм cлужбовцями для зaбезпeчення безпеpepвним pезеpвним живлeнням пpилaдів та eлектpоніки пpи коpоткoчaснoму aбо аваpійнoмy відключeнні ocновної елeктpoмеpeжі. Kpім цьогo, джepeлo бeзпepeбійнoго живлення дбж може виконувати і функцію eфeктивногo зaхиcтy тexніки від існyючих пepeшкoд в eлектpoмepeжі, завдяки чомy значнoю міpою поліпшуєтьcя якіcть ocновнoгo джepeлa живлення, a тaкож зберігaютьcя нeобхідні для рoботи пpилaдів паpаметpи мережі. Лінійно інтeрaктивний ибп складається з декількоx оcнoвниx елемeнтів: пepетвoрювaчa і пpиcтрoї для нaкoпичення електроенеpгії (батарeя дбж). 2) ДБЖ з чистoю cинycoїдoю (шиpoтно-імпульcна мoдyляція), пpeдcтавлені в данoму poзділі нашого каталогy, голoвним чином пpизнaчаються для забeзпeчeння зaхистy eлeктрoживлeння висoкoчyтливoї IT - aпарaтypи, побутoвиx пpиладів, aудіo- тa відeoтexніки, елeктроннoгo мeдoбладнaння, а також спeціальнoгo облaднaння, оcнaщеногo елeктpодвигунaми / лінійними БП живляться від загальнoї eлeктpомерeжі (220 В). Головною осoбливістю безпеpeбійників з чистoю синуcoїдoю є те, що данe обладнaння фopмyє нa виxоді чистy електpику синyсoїдaльнoї хвилі c задaними пapaмeтpами і мінімaльним pівнeм шyмів, що і забезпeчує більш eфeктивний зaxист тexніки. Tакoжe є: Акyмyлятopи, Cтaбілізaтopи напpyги нa пpиватний бyдинoк від 5,5-210 кВт Чeкаємo Вaшoго дзвінкa !!

01.11|20:11

0
Proton chieftec блок живлення 1000 wt

www.olx.ua 1450 Львов

Блок живлення Proton chieftec 1000 wt. модульний. стан ід. Не ремонтувався. Працює безшумно. Почищений .Кабелі всі ориг. Коробка.

11.10|21:20

0
Відеокарта і блок живлення ціна договірна

www.olx.ua 700 Львов

Відеокарта і блок живдення в хорошому стані 380 - Показать номер - Олег

23.10|10:23

0
Блок живлення / адаптер / питания 12v / трансформатор

besplatka.ua 400 Львов

Блок живлення TRIDONIC transformer ECTT 160 245/12V 50/60Hz 100/105VA Made in Austria Доставка новою поштою або укрпоштою. самовивіз у Львові центр або топольна Балатон.

18.11|15:59

0
Блок живлення,модеми, жорсткі диски..

www.olx.ua 300 Львов

Продам блок живлення,модеми, плати,жосткі диски. Ціна договірна.

26.11|13:43

0
Серверний блок живлення artesyn 701138

www.olx.ua 800 Львов

Продаю серверні блоки живлення artesyn 701138 Ціна за 2шт РОБОЧІ

04.12|16:08

0
Продам 2 блоки живлення Aerocool VX800 і VX700

www.olx.ua 1600 Львов

Продам 2 блоки живлення Aerocool VX800 і VX700. Стан відмінний. Працювали декілька місяців на офісних системниках по декілька годин на день. Пломби на місці. БЕЗ ДЕФЕКТІВ. Коробки присутні. Ціна вказана за 2 шт.

21.08|13:23

0
Продам майнер ASIC Antminer L3+ . В наявності. З блоком живлення

www.olx.ua 4990 Львов

Майнер ASIC Antminer L3+ , в наявності, є 2шт, в ідеальному стані, з блоком живлення. Тел 676 - Показать номер -

27.08|01:32

1
Блок живлення CANON PIXMA MP520/MP610/IP3300/IP4300

www.olx.ua 40 Львов

Блок живлення CANON PIXMA підходить до моделей MP520/MP610/IP3300/IP4300

14.09|03:30

0
Блок живлення JNC 250ATX-P4, 250W / блок питания для компьютера

www.olx.ua 200 Львов

Продаю блок живлення від компютера Intel Pentium, 250W. робочий. Дивіться теж інші мої предмети - є багато цікавого! Висилаю Новою Поштою або можна забрати при зустрічі у Львові.

30.10|19:48

0
Блок живлення, блок питания , зарядка, apple

www.olx.ua 300 Львов

Нові блоки живлення, до ipad ,iphone , в наявності 2 шт , 300 ,1 штука

09.08|03:19

0
Блок живлення для ПК, Блок питания для ПК

www.olx.ua 300 Львов

Практично як новий, стояв в офісному ПК. Є також на 400Вт - 350грн

06.09|15:16

0
Корпус АТХ

www.olx.ua 80 Львов

Малогабаритний корпус під вертикальне розміщення БЖ. Є динамік,та привід для флоппі дисків.Відсутні бічні кришки. Пригодиться складальникам ретро - ПК.

20.10|00:42

0
Корпус для пк

www.olx.ua 170 Львов

Корпус АТХ-6049-G7, з оптичним приводом dvd+r/rw super multi lg

20.11|17:57

0
Корпус для компютера

www.olx.ua 150 Львов

48 довжина висота 41

09.10|13:01

0
Оригінальний корпус iPhone 7, 7 Plus ,8 ,8 Plus ,X ,XS ,XS Max

www.olx.ua 25 Львов

• Весь товар в наявності • Самовивіз з комфортного офісу в центрі Львова. • Доставка по Україні: - Нова почта. - Наложенний платіж. • Безкоштовна доставка по Львову кур’єром. • Знижки постійним клієнтам (співпраця з оптовиками та СЦ) • Тільки оригінал. • Гарантія якості • Установка на місці до 15 хв. • Найкраща ціна в Україні • — За детялями звертайтесь по номеру вказаному в оголошенні ( Viber, OLX.ua) м. Львів проспект Свободи 37 Apple Original Parts

02.09|10:19

0
Корпус до нокіа N73 i 1601

www.olx.ua 100 Львов

корпус до нокіа N73 - 150,(сірий ззаду 250) i нокіа 1601 - 100

20.09|23:50

0
Iphone 6s Корпус Задня панель

www.olx.ua 200 Львов

Продам користований оригінальний корпус,знятий з телефону.Купляли як донора заради дисплею,залишилось то,що на фото. Ціна 250 грн.

18.08|11:27

0
Корпус SilentiumPC Regnum RG4T SPC178

www.olx.ua 895 Львов

Кейс привезен из Польши, новый, боковое стекло еще в защитной пленке. Без блока питания. Вентиляторы без LED. На корпусе сбоку есть вмятина (на фото видно). Плата управления не задета. Размеры: 496 х 205 х 460 мм Двухкамерный дизайн: - в нижней части, под кожухом, предусмотрено место под стандартный блок питания ATX PS/2 и три 3,5-дюймовых HDD - в верхней части можно установить материнские платы форматов Mini-ITX, microATX и ATX с максимум 7 слотами расширения, четыре 2,5-дюймовых накопителя, видеокарты длиной до 380 мм и процессорные кулеры высотой до 159 мм. Есть возможность установки трех пылевых фильтров. Видеообзор - https://www.youtube.com/watch?v=DkBfuoULJFw

03.09|14:26

0
Корпус IN WIN 303 Black акційна ціна, новий

www.olx.ua 2740 Львов

Остання штука на складі, тому така ціна. Він новий, запакований. Модель IN WIN 303 в чорному кольорі. Код виробника 303Black EAN 4710474940127 Доступні і інші корпуси по акційній ціні.

24.10|18:31

0
Кулер видеокарты nvidia , корпус відеокарти sapphire

www.olx.ua 200 Львов

sapphire nvidia Корпус відеокарти з системою охолодження

08.08|05:14

0
Мощный надежный бизнес клас на Cpu I5 - корпус алюминий

besplatka.ua 3650 Львов

субноутбук бизнескласса HP EliteBook HP 2570p металический алюминиевый корпус экран матовый - 12,5 дюймов - 1366x768 -16:9. Elitebook 2570p использует чипсет Intel QM77 (Panther Point) проц 3-го поколения - I5-3320M частота 2,6ghz память DDR3 4gb (memtest OK) харддиск 320gb (смарт ОК test Mhdd OK) видеокарта Intel HD Graphics 4000 - DX11 web камера слот на СИМКАРТУ DisplayPort + VGA + картридер + RJ-45 (LAN), RJ-11 (модем) + SmartCard + USB 2.0 + ExpressCard34 + eSATA/USB WiFi и Bluetooth две альтерантивы мыши - тачпад (Synaptics LuxPad V7.4) и пойнт-стик (Synaptics TouchStyk V2.0) батарея 3-4 часа в комплекте ноутбук и зарядное устройство отправляю наложкой БЕЗ предоплаты ! (только нова почта)

11.11|00:57

0
Корпус для компютера ПК бу Tarox оригинал Mini Tower Micro ATX

www.olx.ua 300 Львов

Корпус для компютера ПК бу Tarox оригинал Mini Tower Micro ATX Корпуси в хорошому стані Розібрані брендові німецькі компютери Можливий гурт Для придбання натисніть на кнопку Купити з доставкою Дивіться усі оголошення автора Магазин Львів Франка, 88 Пн-Пт 10-19 Сб 11-17 Нд вих

27.09|00:26

0
Стійка каркас корпус для ферми майнера GPU ( ферма майнер rx 570 580 )

www.olx.ua 349 Львов

Каркас для майнінг ферми Новий! Дуже міцний та надійний! Повністю з алюмінію! З можливістю монтажа на 6-8 будь-яких відеокарт. В наявності багато шт.

03.10|18:11

0
Корпус Nokia 7210, 6080, 1661, 3230, 6270, 7610, 2650.

www.olx.ua 99 Львов

Продам оригинальні корпуса 7210, 6080, 1661, 3230, 6270, 7610, 2650 для мобільних телефонів Nokia.

09.11|10:43

0
Клавіатура Logitech Y-ST39(Корпус і клавіатура)

www.olx.ua 30 Львов

Клавіатура Logitech Y-ST39(Корпус і клавіатура) Клавіатура без провода.(Фото7). Корпус цілий.клавіші-не затерті. Стан-хороший. Кількість клавіш-105+7додаткових(Інтернет). Виробник-Logitech. Колір-сіро-бэжевий. Габарити;470х193х58мм. Вага-1007грам. Фото додаю.

19.10|08:47

История Ваших запросов

Дата добавления

Источники

Все источникиВыбрать источник

Другие ресурсы